FFUG

FFUG - FAKE - GO INSANE!

PUNK.
PSYCHE.
ALT.

 

Ymateb cyhoeddus i Hefin Wyn a Chyfeillion Rhys ap Gruffudd

Yn gyntaf, diolch yn fawr i chi Hefin am grybwyll enw Y Ffug yn yr un anadl a Dafydd Iwan ar y llwyfan wleidyddol, er nad efelychu'r canu protest o ddyddiau cynnar Cymdeithas yr Iaith oedd ein bwriad erioed. Yn ail, hoffwn leisio'n pryder o gael ein clymu i'r ddadl yma heb i ni leisio'n barn ein hunain ar y sefyllfa. Mae'n siwr eich bod yn ymwybodol - o adnabod themau rhai o'n caneuon - mai ymlaen yr edrychwn yn ein gwleidyddiaeth, ein cerddoriaeth, a'n bywydau bob dydd. Ein nod yw i greu cymdeithas nad sy'n ynysig.

Read More

Gruff Rhys

Wagwan Guys, Iolo and me have spent the day jammin' and flexin' and have covered Gruff Rhys's Iolo, so if you want, feel free to check it out, peace and love, keep smiling, BM x

Gruff Rhys - Iolo - Cover

Gwyl Nyth

The greatest music festival in Cardiff. Some great artist, that break the boundaries of everything that's possible. I didn't want to leave, but all good things come to an end, and next year, it all happens again. Thanks also to Dan Jones, who played amazingly for his first gig with y Ffug. "You can never get silence anywhere nowadays, have you noticed?"  One love, BM

MR PHORMULA - CYMUD - HIP HOP CYMRAEG

Rhy brysur i wneud adolygiad.
Ond yeah, Cymud - Buy that shit.

Newydd wrando ar Cymud gan Mr Phormula (@mrphormula) yn ei gyfanrwydd am y tro cyntaf. Rhaid dweud fy mod wedi syrthio mewn cariad. Mae just yn swnio fel hip hop really bloody da, efo artistiaid o bobman ym Mhrydain yn cyfrannu i greu campwaith sy'n profi bod Cymru yn medru creu cerddoriaeth anhygoel ym mhob arddull.
Fucking nice one.

'Dwi'm yn ateb i neb, dal dy dir
Cause I know how it is to feel alone'

Gallwch prynnu yr albwm ar Sadwrn.com
Neu ar Itunes.
Links isod:

Iolo Selyf James x

http://www.sadwrn.com/cym/Mr-Phormula/Cymud
https://itunes.apple.com/gb/album/cymud/id827735124


 

 Cymud y sin...

Cymud y sin...

Musical Stuff

Howdy Ho listeners of the "sin roc cymraeg", Billy here from FFUG and I'll be doing your english musical updates and probably a load of written nonsense. Enjoy the new site and remember, "Music doesn't lie. If there is something to be changed in the world, then it can only happen through music" 

Much love, BM

FFUG - FAKE - GO INSANE!