FFUG

FFUG - FAKE - GO INSANE!

PUNK.
PSYCHE.
ALT.

 

Ymateb cyhoeddus i Hefin Wyn a Chyfeillion Rhys ap Gruffudd

Yn gyntaf, diolch yn fawr i chi Hefin am grybwyll enw Y Ffug yn yr un anadl a Dafydd Iwan ar y llwyfan wleidyddol, er nad efelychu'r canu protest o ddyddiau cynnar Cymdeithas yr Iaith oedd ein bwriad erioed. Yn ail, hoffwn leisio'n pryder o gael ein clymu i'r ddadl yma heb i ni leisio'n barn ein hunain ar y sefyllfa. Mae'n siwr eich bod yn ymwybodol - o adnabod themau rhai o'n caneuon - mai ymlaen yr edrychwn yn ein gwleidyddiaeth, ein cerddoriaeth, a'n bywydau bob dydd.
Ein nod yw i greu cymdeithas nad sy'n ynysig. Mae'n siwr felly eich bod yn deall nad yw'r hyn a gaiff ei grybwyll ganddoch chi a Chyfeillion Rhys ap Gruffudd yn gyfystyr a'n daliadau ni; mae boicotio Beollowhead oherwydd iaith eu canu yn ynysol ac yn anoddefgar ac yn rhoi darlun unllygeidiog o genedlaetholwyr Cymreig ac o'r diwylliant cerddoriaeth Gymreig. Mae'r Ffug yn rhan anatod o ddiwylliant gerddorol gryf yn y de orllewin gyda phwyslais ar gynhwysiant, creu delweddau newydd, a moderneiddio'r ddiwylliant Gymreig lonydd. Rydym yn chwarae'n wythnosol dros Gymru, mewn diwylliant byw, sy'n cynnwys bandiau o bob rhan o'r byd mewn amryw iaith, ac yn falch dros ben o hynny.
Ein bwriad yw i ehangu ein dalgylch ein hunain, gan chwarae tu allan i ffiniau Cymru, weithiau yn Gymraeg ac weithiau yn Saesneg, ond bob tro gydag angerdd. Buasai wedi bod yn fraint cael chwarae mewn achlysur o'r maint yma, ond nid ar draul artistiaid eraill, nag ychwaith fel rhan o symudiad ceidwadol i ail-greu gorffennol rhamantus, ond fel symudiad hyderus ymlaen. Gobeithio cawn eich gweld chi gyd yn ein gigs yn y dyfodol agos. Diolch Y Ffug

DRE Nid DI...
 'Digon wrth Brydeinig i swnio fel Sieg Heil'

FFUG - FAKE - GO INSANE!